บาคาร่าเว็บตรง องค์ประกอบสำคัญสามประการในการนำพลเมืองมาสู่ศูนย์กลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย

บาคาร่าเว็บตรง องค์ประกอบสำคัญสามประการในการนำพลเมืองมาสู่ศูนย์กลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เนื่องในวันประชาธิปไตยสากลที่ 15 กันยายน บาคาร่าเว็บตรง พ.ศ. 2564 เป็นโอกาสที่ทุกคนจะหยุดและไตร่ตรองถึงวิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งที่ได้รับจากไลบีเรียหลังความขัดแย้ง และเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น แก่นของสถาปัตยกรรมการปกครองของไลบีเรียคือวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ วาระ Pro-Poor for Prosperity and Development ซึ่งพยายามขับเคลื่อนประเทศชาติให้บรรลุ SDGs เพื่อให้ไลบีเรียบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันตามที่กำหนดไว้ใน PAPD พลเมืองจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันมากกว่าที่จะเป็นผู้โดยสารที่เฉยเมยในการเดินทางสู่อนาคตนั้นความท้าทายในการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นขัดกับฉากหลังของความขัดแย้งในอดีตที่ยากลำบากของไลบีเรีย อัตราการว่างงานสูง (โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน) การระบาดใหญ่ของอีโบลาที่ทรุดโทรมและความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่องว่างในโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยง เช่น บุคคล ที่มีความพิการและประชากรในชนบทส่วนใหญ่ นอกจากนี้ การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในปัจจุบันยังคงยืดอายุความเปราะบางของไลบีเรียและกำหนดข้อจำกัดในความพยายามในการดึงดูดผู้คน

อย่างไรก็ตาม มีรากฐานที่

แข็งแกร่งที่จะสร้างต่อไป นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามกลางเมืองในปี 2546 ไลบีเรียได้เปลี่ยนไปสู่ประเทศที่สงบสุขและมั่นคงซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันของรัฐขึ้นใหม่ ประเทศได้จัดการเลือกตั้งระดับชาติที่ค่อนข้างเสรีและยุติธรรมสามครั้ง ส่งผลให้มีการโอนอำนาจครั้งแรกจากประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งในรอบกว่า 70 ปี มีความสามัคคีทางสังคม สื่อส่วนใหญ่ฟรี (แม้ว่าจะมีพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง) และภาคประชาสังคมที่มีชีวิตชีวามีอยู่ ด้วยเหตุนี้ จึงมีโอกาสที่จะรวบรวมผลกำไรเหล่านี้และเก็บเกี่ยวเงินปันผลที่มากขึ้นจากความสงบสุขที่ได้มาอย่างยากลำบากของประเทศ การมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสามารถช่วยปรับปรุงความรับผิดชอบ การตอบสนอง และความชอบธรรมของสถาบัน นโยบาย และโครงการต่างๆ ของรัฐ และนำไปสู่ผลลัพธ์การพัฒนาที่ดีขึ้น

ประสบการณ์ทั่วโลกบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้การมีส่วนร่วมของพลเมืองลึกซึ้งยิ่งขึ้น ประชาชนต้องเชื่อมั่นในระบบการปกครอง มีองค์ประกอบหลักสามประการที่ช่วยสร้างความไว้วางใจนี้และทำให้การมีส่วนร่วมของพลเมืองลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง: (i) การจัดตั้งหรือการเปิดพื้นที่สำหรับการมีส่วนร่วมของพลเมือง; (ii) การสนับสนุนกลไกความรับผิดชอบเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการของรัฐบาล การให้บริการ และการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน และ; (iii) เสริมสร้างความสามารถภายในรัฐบาลเพื่อตอบสนองคำขอของประชาชนในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ฉันจะขยายความสั้น ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักสามประการด้านล่างนี้

ประการแรก การมีส่วนร่วมของประชาชน

 ใช่ ความชอบธรรมของรัฐบาลในสังคมประชาธิปไตยต้องการให้ประชาชนมีทางเลือกในการเลือกผู้ที่จะได้รับความไว้วางใจให้มีอำนาจและอำนาจในการตัดสินใจแทนพวกเขา การมีอยู่ของพรรคการเมืองที่มีแถลงการณ์ที่มีวิสัยทัศน์ทางเลือกในอนาคตทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลและทางเลือกต่างๆ และการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมทำให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและใช้สิทธิของตนได้ นี่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสัญญาทางสังคมระหว่างประชาชนและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  

ทว่าธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตยต้องการมากกว่าการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรโดยตรงเป็นประจำ มันต้องมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้นของพลเมืองในการพัฒนานโยบายที่ควบคุมพวกเขาเพื่อนำความชอบธรรมและความเป็นเจ้าของในท้องถิ่นมาสู่การตัดสินใจ กระบวนการกระจายอำนาจเป็นตัวแทนของวิธีหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายนี้ โดยนำรัฐบาลเข้าใกล้ประชาชนมากขึ้น และให้พื้นที่และโอกาสสำหรับเสียงของผู้ที่อาศัยอยู่ในระยะไกลและกลุ่มเสี่ยงที่จะได้ยิน UNDP ไลบีเรียทำงานร่วมกับพันธมิตรมากมายในรัฐบาล ภาคประชาสังคม และชุมชนเพื่อการพัฒนา เพื่อสนับสนุนความพยายามในการกระจายอำนาจของไลบีเรีย รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการของเคาน์ตี เช่นเดียวกับกลไกคำติชมของพลเมือง ทั้งสองมาตรการได้สร้างเวทีให้เสียงแก่คนในท้องถิ่น และมาตรการหลังอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้น

นอกจากนี้ ภาคประชาสังคม เช่น สื่อ กลุ่มสตรี และกลุ่มศาสนา เป็นช่องทางสำคัญที่จะสามารถรับฟังเสียงของประชาชนได้ ผู้ดำเนินการเหล่านี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความรู้ ความคิด และทรัพยากรที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยกำหนดรูปแบบเนื้อหาของกฎหมาย นโยบาย โครงการและงบประมาณระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ผู้มีบทบาทภาคประชาสังคมยังส่งเสริมความต้องการของสาธารณชนในด้านความรับผิดชอบและการตอบสนองของสถาบันผ่านการปลุกจิตสำนึกและงานสนับสนุน คุณลักษณะที่มีความสำคัญต่อความไว้วางใจของประชาชนในรัฐบาล บาคาร่าเว็บตรง